Our Privacy Policy

The Heapple handlar om förändring som är grundad i vördnad och funktionalitet.     

globala malen logo och ikoner 1 1I ett större perspektiv är det två viktiga utmaningar som överskuggar vår vardag:

  • att demokratiutvecklingen fortsätter och vitaliseras och att demagogi och populism inte expanderar
  • att vi tar oss an den fysiska utmaningen klimat och väder på ett klokt och sansat sätt 

De är nära sammankopplade då vi inte kommer kunna hantera och vidta nödvändiga åtgärder på klimatområdet om vi inte transformerar den destruktiva energi (splittring och söndring) som bär demagogins signum till en mer medmänsklig och kreativ energinivå. Demagogernas energi polariserar vår tillvaro i ett vi och dom och de letar ständigt syndabockar. Vi behöver inkluderande Underbara visioner som har sin grund i den enande och konstruktiva energin. Med utgångspunkt i Underbara visioner backar vi in i nutiden och försöker ta oss an de strukturer som blockerar nödvändiga åtgärder, oavsett om de är av fysisk eller mental karaktär. Vi agerar genom att implementera bildnings- och förändringsaktiviteter i denna anda. 

Dessa båda utmaningar är komplexa och för att vi ska kunna hantera dessa och hitta rätt förhållningssätt behöver vi kunskap och förståelse. En vördnadsfull förändring lutar sig mot och beaktar de systemvillkor som vår existens vilar på. Ett konstruktivt arbete med mänskliga rättigheter och jämställdhet ger oss ett alltmer värdigt liv. FNs 17 Globala mål är vår etiska moraliska kompass.

Klicka här och ta del av hela texten!