Our Privacy Policy

Texten nedan publicerad 2021 12 14 

Pro bono livet 

Logotypen The Heapple eller Hjäpplet på svenska är ett abstrakt substantiv. The Heapple är ett koncept som vilar på en filosofi - Pro bono livet - som utgår från flödet i energin: tanke, kommunikation och handling. Tankeparadigmet präglas av ett 25 årsperspektiv och en ambition är att handlingarna ska vara hållbara i en evighet. Kompromisser kan göras med habitatet om det främjar en konstruktiv utveckling för mänskligheten och om det inte på sikt äventyrar eller komplicerar vår planets avkastningsförmåga.    

 

Bakgrund 

Ursprunget till energin på vår planet är solen och de planetära förhållandena som har gett oss den kemiska process vi kallar fotosyntesen. Dessa förhållanden utgör energin i evolutionen och vi har att förhålla oss till detta systemförhållande. 

Symbios i naturen är när två eller flera arter ömsesidigt gynnas - utvecklas - av att utbyta material, energi eller information. Reproduktion/befruktning/utveckling är den bakomliggande kraft som driver symbiosen och beroende på arternas förutsättningar skiljer sig denna skapelseprocess och är mer eller mindre instinktiv/djurisk/vördnadsfull.   

Den moderna människans - homo sapiens som uppkom för ca 200 000 år sedan - förmågor har gett arten kapacitet att förstöra de systemvillkor som planetens väl och ve bygger på. Människan kan också anpassa sig och leva i enlighet med systemvillkoren! Avgörande är vilken kultur människorna väljer att forma. Många menar att vi sedan 1700-talet befinner oss i en ny geologisk epok: antropocen eller människans tidsålder.   

 

Visdomsbaserat ledarskap

Hjäpplet är en Underbar vision om just detta! Hur vi formar en mer inkluderande och vördnadsfull kultur! Vägledande är öppenhet, kärlek, frid och integritet. Bildningsrevolutionen och det Visdomsbaserade ledarskapet är bärande koncept i filosofin Pro bono livet

 

Den som läser kan bli lite konfunderad av alla olika koncept. Jag har valt att skapa en rubrik Förklaringar vokabulär där det finns korta beskrivningar av ord och uttryck som jag använder. /Johan D

 


 

Texten nedan är skriven början på 2019

The Heapple handlar om förändring som är grundad i vördnad och funktionalitet.  

globala malen logo och ikoner 1 1I ett större perspektiv är det två viktiga utmaningar som överskuggar vår vardag:

  • att demokratiutvecklingen fortsätter och vitaliseras och att demagogi och populism inte expanderar
  • att vi tar oss an den fysiska utmaningen klimat och väder på ett klokt och sansat sätt 

De är nära sammankopplade då vi inte kommer kunna hantera och vidta nödvändiga åtgärder på klimatområdet om vi inte transformerar den destruktiva energi (splittring och söndring) som bär demagogins signum till en mer medmänsklig och kreativ energinivå. Demagogernas energi polariserar vår tillvaro i ett vi och dom och de letar ständigt syndabockar. Vi behöver inkluderande Underbara visioner som har sin grund i den enande och konstruktiva energin. Med utgångspunkt i Underbara visioner backar vi in i nutiden och försöker ta oss an de strukturer som blockerar nödvändiga åtgärder, oavsett om de är av fysisk eller mental karaktär. Vi agerar genom att implementera bildnings- och förändringsaktiviteter i denna anda. 

Dessa båda utmaningar är komplexa och för att vi ska kunna hantera dessa och hitta rätt förhållningssätt behöver vi kunskap och förståelse. En vördnadsfull förändring lutar sig mot och beaktar de systemvillkor som vår existens vilar på. Ett konstruktivt arbete med mänskliga rättigheter och jämställdhet ger oss ett alltmer värdigt liv. FNs 17 Globala mål är vår etiska moraliska kompass.

Klicka här och ta del av hela texten!