Filmsnuttar

INTRODUKTION THE HEAPPLE 

Filosofin Pro bono livet har sin grund i en  gemensam värdegrund som vi ska kunna luta oss mot i kommande arbetsprocesser.    Minitittarna nedan är korta filmsnuttar mellan 3-5 minuter för den som vill veta mera om oss.

 

Minititt på anatomi, värdegrund och koncept, 3,23 minuter

Minititt på demokrati och demagogi, 3,17 minuter

Minititt på Underbara visioner, 3,33 minuter

Minititt på demokratins framgångskriterier, avsnitt 4, del 1. 3,59 minuter

Minititt på demokratins framgångskriterier, avsnitt 4, del 2. 4,35 minuter

KORTISAR OM DEMOKRATI

Här nedan finns ett antal filmsnuttar, 1-2,30 minuter långa om demokratins grunder och positiva effekter. 

 

Demokratins grund, 1,25 minuter

Demokratins grund - sekulariseringen: 1,51 minuter

Korruption, fri press, 1,49 minuter

Demokrati, lycka och fred, 2,31 minuter

Demokrati och könsskillnader, 1,39 minuter

KORTISAR OM DEMAGOGI

Här nedan finns ett antal filmsnuttar, 1-2 minuter långa om demogagin och dess fruktansvärda konsekvenser när den har eskalerat. 

 

Demagogins ledarskap, 1,43 minuter

Fortsättning följer

Fortsättning följer

 

Fortsättning följer