Snabbkurs i digital delaktighet

onlinetogether

 Snabbkurs i digital delaktighet

 

Välkommen till vår snabbkurs i digital delaktighet och involvering - Aktiv deltagare. OnlineTogether är ett av fem delkoncept i The Heapple och grunden för att vår verksamhet ska kunna ta nästa steg i utvecklingen. Nedan lite om syfte och ändamål med konceptet och en enkel studieplan. Lycka till!

 

 

 

VISION & MISSION

Visionen för vårt koncept OnlineTogether är att e-lärandet, digitala möten och professionellt nätverkande är en naturlig del i organisationers och människors vardag. 

En del i vår verksamhet är att effektivisera och berika organisationer och allmänhet genom att utveckla den digitala kompetensen hos medarbetare, medlemmar och medmänniskor.

 

SNABBKURS - 4 NIVÅER

Aktiv deltagare digitala rum - självstudiedelar och praktisk övning, bara att köra igång! 

 

MÅL

Stärka den digitala grundkompetensen för att kunna vara en aktiv deltagare oberoende vilken skärmdelningsprogramvara som används. Du ska kunna vara en aktiv deltagare i större arrangemang - OnlineConference, OnlineWorkshops och OnlineEducation (Bildningsaktiviteter) - och behärska ljud-  och podfunktioner. Vi går också igenom netikettregler i OnlineTogether´s virtuella värld.

 

MÅLGRUPP

Organisationer och allmänhet.

 


 

 

NIVÅ 1, INTRO TILL WEBBINARIUM

Nivå 1 -  En självstudie och momenten tar ungefär 5 - 10 minuter att genomföra beroende på vilken vana du har. Målet med nivå 1 är att du ska kunna delta på ett webbinarium och vara interaktiv genom att skriftligen svara på och ställa frågor:

  • Förstå vad ordet kompatibilitet betyder i detta sammanhang 
  • Förstå varför det är bättre att delta med en app nedladdad istället för att delta som HTML klient 
  • Testa din dator på bredbandskollen.se 

Klicka här så kommer du till Intro till Webbinarum

 


 

 

NIVÅ 2, AKTIV DELTAGARE- HÖRLURAR / HÖRSNÄCKOR

Nivå 2 - En självstudie som tar ca 5 minuter av din tid i anspråk. Målet med nivå 2 är att du ska kunna vara aktiv på en samtalsnivå med flera deltagare (genomföra utbildningar och konfereser) utan att din anslutning stör sändningen:

  • Förstå varför man behöver hörlurar / hörsnäckor eller headset 
  • Kunna koppla upp hörlurar / hörsnäckor korrekt i datorn
  • Vi rekommenderar förberedelse i Adobe Connect (filmsnutt på ca 15 min)

Klicka här så kommer du till Aktiv deltagare hörlurar / hörsnäckor

(Om du har för avsikt att vara aktiv genom att ansluta med dett headset kan du hoppa över nivå 2 och gå direkt till nivå 3).

 


 

 

NIVÅ 3, AKTIV DELTAGARE - HEADSET

Nivå 3 är en självstudie och du får räkna med att momenten tar ungefär 5 - 15 minuter att genomföra beroende på vilken vana du har. Målet med nivå 3 är att du ska kunna vara aktiv på en samtalsnivå med flera deltagare (genomföra utbildningar och konfereser) utan att din anslutning stör sändningen:

  • Förstå varför man behöver ett headset 
  • Kunna koppla upp headset korrekt i datorn
  • Vi rekommenderar förberedelse i Adobe Connect (filmsnutt på ca 15 min)

Klicka här så kommer du till Aktiv deltagare - headset

Om du är en frekvent deltagare i digitala möten på samtalsnivå rekommenderar vi dig att investera i ett headset. Priserna varierar men du får räkna med en kostnad från 350 och uppåt.   

 


 

 

NIVÅ 4,  PRAKTISK ÖVNING I ADOBE CONNECT 

I skarpt läge leker vi lite med de olika poddarna och du själv får träna på de olika momenten som du fick en försmak på i nivå 2. Vi beräknar hålla på ungefär 45 minuter. Klicka på Kurser och webbinarium för att anmäla dig till den praktiska övningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här ser en tänkt befolkningsutveckling i Karlstad-regionen ut om vi vill ta vara på den avkastning som urbaniseringen kan ge. Låt oss börja samtalet!
 
 
 
 

 

BRP per capita- historiskt perspektiv
 Scrolla ner till Värmland!
 

 

BRP per capita snitt

Allt är inte pengar men de flesta människor vill hellre ha lite mer än lite mindre. Det bästa måttet vi har tillgängligt på regional nivå (dock med lite eftersläpning) är BRP per capita löpande priser. Det blir en form av facit på vad vi som kollektiv i Värmland har producerat. 

Nedan presenteras två grafer snittet på 10 år (2008 - 2017) och snittet på 5 år (2013 - 2017) och även om våra siffror inte är så upplyftande så ser vi en lite positiv skillnad. 10 års-snittet är påverkat av börsfallet 2008 och konsekvenserna av den då Värmland är ett exportberoende län.

Observera att BRP per capita inte är ett mått på hur pengarna är fördelade per individ.

 

 

Vänerstaden - framtida nod för samhällssäkerhet

 

Regionstaden är en vision om en utökad arbetsmarknadsregion. Som presentationen nedan visar går flera städer samman för att bilda större regioner med syfte att bli ett attraktivare område. Vänerstaden ser vi som en framtida nod för samhällssäkerhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanna hemma när du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Var uppmärksam på symtom på covid-19

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation. Känner du symtom ska du försöka låta bli att träffa andra människor.

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.