Visdomsbaserat ledarskap
To Heapple är att finnas där i det lilla, bidra till att det blommar
To Heapple är att visa vördnad för det stora

 

 

VISDOMSBASERAT LEDARSKAP

 

Pro bono livet innebär att vi omfamnar helheten utifrån ett generöst perspektiv gentemot kommande generationer. To heapple är att leda och agera vördnadsfullt i livet. I det Visdomsbaserade ledarskapet lär vi oss hur vi får ihop det stora och det lilla, hur vi får vår inre och yttre värld att harmoniera.

 

children 1587968 340

 

PLANETÄR VERKLIGHET - OM KLIMAT OCH VÄDER

 

Ett sunt forhållningssatt till klimat och väder är viktigt om vi ska förstå och förhålla oss till det som händer när temperaturen stiger på jordklotet. Detta och resiliensens betydelse lyfter vi fram i det Visdomsbaserade ledar- skapet.  Det livslånga lärandet gör entré.

 

person 1245959 1280

 

NATUREN, DJUREN OCH MÄNNISKAN - SAMEXISTENSEN

 

Det Visdomsbaserade ledarskapet tittar lite närmare på existensen, samexistensen. Vilken vördnad har vi visat naturen och djuren historiskt och hur ska vi förhålla oss när vi är 8, 9 eller 10 miljarder invånare på jordklotet. Vilka impuls- och reaktionsparadigm styr i nuläget och i framtiden?

 

horse 3323441 1280 1

 

 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, JÄMSTÄLLDHET OCH SEKULARISERING

 

Ett flertal länder placerar sig år efter år i toppen av de listor som mäter mänsklig utveckling.Hur definierar vi framgång? Vilka samband finns mellan mänsklig utveck-ling och sekularisering? Vilka idéer har tolkningsföreträde just nu och varför? Vi sorterar, vrider och vänder i det Visdomsbaserade ledarskapet.

 

6361681946641020071526251932 people from different countries

 

DEMAGOGERNAS RIKE

 

Enkla populistiska budskap hör till demagogens favorit-verktyg och dessa används mer eller mindre beroende på bakomliggande syfte. Demagogins impuls- och reaktions-mönster är annorlunda och deras syfte är mindre ärofyllt, de sprider splittring och destruktivitet runt sig. Vi för-djupar oss lite i deras sätt att kommunicera, metodik, taktik och verktyg.

 

ladda ned

UNDERBARA VISIONER

 

Underbara visioner är en del i det Visdomsbaserade ledarskapet och att dessa genomsyras av vördnad är av-görande om vi vill ha en konstruktiv och kärleksfylld värld. Vår etiska moraliska kompass är FNs 17 Globala mål. Mer om detta i det Visdomsbaserade ledarskapet.

 

globala malen logo och ikoner 1 1

Så här ser en tänkt befolkningsutveckling i Karlstad-regionen ut om vi vill ta vara på den avkastning som urbaniseringen kan ge. Låt oss börja samtalet!
 
 
 
 

 

BRP per capita- historiskt perspektiv
 Scrolla ner till Värmland!
 

 

BRP per capita snitt

Allt är inte pengar men de flesta människor vill hellre ha lite mer än lite mindre. Det bästa måttet vi har tillgängligt på regional nivå (dock med lite eftersläpning) är BRP per capita löpande priser. Det blir en form av facit på vad vi som kollektiv i Värmland har producerat. 

Nedan presenteras två grafer snittet på 10 år (2008 - 2017) och snittet på 5 år (2013 - 2017) och även om våra siffror inte är så upplyftande så ser vi en lite positiv skillnad. 10 års-snittet är påverkat av börsfallet 2008 och konsekvenserna av den då Värmland är ett exportberoende län.

Observera att BRP per capita inte är ett mått på hur pengarna är fördelade per individ.

 

 

Vänerstaden - framtida nod för samhällssäkerhet

 

Regionstaden är en vision om en utökad arbetsmarknadsregion. Som presentationen nedan visar går flera städer samman för att bilda större regioner med syfte att bli ett attraktivare område. Vänerstaden ser vi som en framtida nod för samhällssäkerhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanna hemma när du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Var uppmärksam på symtom på covid-19

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation. Känner du symtom ska du försöka låta bli att träffa andra människor.

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.