Visdomsbaserat ledarskap
To Heapple är att finnas där i det lilla, bidra till att det blommar
To Heapple är att visa vördnad för det stora

 

 

VISDOMSBASERAT LEDARSKAP

 

Pro bono livet innebär att vi omfamnar helheten utifrån ett generöst perspektiv gentemot kommande generationer. To heapple är att leda och agera vördnadsfullt i livet. I det Visdomsbaserade ledarskapet lär vi oss hur vi får ihop det stora och det lilla, hur vi får vår inre och yttre värld att harmoniera.

 

children 1587968 340

 

PLANETÄR VERKLIGHET - OM KLIMAT OCH VÄDER

 

Ett sunt forhållningssatt till klimat och väder är viktigt om vi ska förstå och förhålla oss till det som händer när temperaturen stiger på jordklotet. Detta och resiliensens betydelse lyfter vi fram i det Visdomsbaserade ledar- skapet.  Det livslånga lärandet gör entré.

 

person 1245959 1280

 

NATUREN, DJUREN OCH MÄNNISKAN - SAMEXISTENSEN

 

Det Visdomsbaserade ledarskapet tittar lite närmare på existensen, samexistensen. Vilken vördnad har vi visat naturen och djuren historiskt och hur ska vi förhålla oss när vi är 8, 9 eller 10 miljarder invånare på jordklotet. Vilka impuls- och reaktionsparadigm styr i nuläget och i framtiden?

 

horse 3323441 1280 1

 

 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, JÄMSTÄLLDHET OCH SEKULARISERING

 

Ett flertal länder placerar sig år efter år i toppen av de listor som mäter mänsklig utveckling.Hur definierar vi framgång? Vilka samband finns mellan mänsklig utveck-ling och sekularisering? Vilka idéer har tolkningsföreträde just nu och varför? Vi sorterar, vrider och vänder i det Visdomsbaserade ledarskapet.

 

6361681946641020071526251932 people from different countries

 

DEMAGOGERNAS RIKE

 

Enkla populistiska budskap hör till demagogens favorit-verktyg och dessa används mer eller mindre beroende på bakomliggande syfte. Demagogins impuls- och reaktions-mönster är annorlunda och deras syfte är mindre ärofyllt, de sprider splittring och destruktivitet runt sig. Vi för-djupar oss lite i deras sätt att kommunicera, metodik, taktik och verktyg.

 

ladda ned

UNDERBARA VISIONER

 

Underbara visioner är en del i det Visdomsbaserade ledarskapet och att dessa genomsyras av vördnad är av-görande om vi vill ha en konstruktiv och kärleksfylld värld. Vår etiska moraliska kompass är FNs 17 Globala mål. Mer om detta i det Visdomsbaserade ledarskapet.

 

globala malen logo och ikoner 1 1