Tankesmedjor

 

                       TANKESMEDJOR

 

I The Heapple ingår att driva opinion utifrån Underbara visioner, program och riktlinjer som arbetas fram under filosofin Pro bono livet. Detta leder oss till ordet tankesmedja.

Det går bra att engagera sig på olika nivåer. Man kanske ger feedback, är konsultativ, planerar och genomför eller axlar ledartröjan på ett visst område.

Inom ramen för The Heapple´s verksamhet ryms det mesta och att få vara med att driva processer framåt till gagn både för nuvarande och kommande generationer ser vi som ett privilegium. Kanske delar du vår uppfattning och vill vara med?

Om du scrollar ner lite  på sidan kan du tycka till om våra förslag!

 human 2944065 340

Bild1 inbjudan

             VÄLKOMMEN                    

Offensiva Karlstad Värmland är den första tankesmedjan som bildas inom ramen för The Heapple´s opinions-bildande koncept och blir en form av pilotprojekt.                           

Vi vill att Karlstad Värmland får del av den globala tillväxt som äger rum och den urbanisering som pågår. Karlstad är motorn som kan dra med sig resten av Värmland i en positiv riktning. Hur ser utvecklingen ut? Till höger finns det ett antal rubriker för den som är intresserad.