Aktiv deltagare - headset

onlinetogether

Aktiv deltagare i digitala rum - Nivå 3; headset

 

Denna sida är en del i vår bildningsaktivitet Aktiv deltagare i digitala rum. Här nedan presenteras lite tips för att du ska behärska ett headset och delta i virtuella möten och träffar. 

  

 

  

usb headset2MULTIEFFEKTIVA MÖTEN - HEADSET

En dator har nästan alltid en inbyggd mikrofon och inbyggda högtalare. Båda dessa är vanligtsvis på i standardläge. Det betyder att du har din egen ljudenhet i din dators kontrollpanel. Dessutom kan du ha funktioner på ditt eget headset som du behöver bekanta dig med. Den programvara som vi använder - Adobe connect - har också ljudfunktioner som styrs genom behörighetstilldelning av mötesledaren/moderatorn. I ett möte med få deltagare går det som regel bra att använda din dators inbyggda ljudenheter men om vi är flera deltagare som behöver samtala blir det ofta rundgång/eko i det digitala rummet. Därför måste du som Aktiv deltagare behärska både din egen dators ljudenhet, vissa funktioner på ditt eget headset och vissa funktioner i Adobe connect som mötesdeltagaren/moderatorns tilldelar dig. 

  

 

 

uppkoppladSÅ HÄR AKTIVERAR DU DITT HEADSET PÅ DIN DATOR

När man är fler deltagare behövs headset för att det inte ska bli rundgång/eka i det virtuella rummet. Därför är det viktigt att du riktar om mikrofon och högtalare i din egen dator före du går in i det digitala rummet. Om du klickar på bilden till vänster rullar en videosnutt (drygt 4 min) igång som visar hur du aktiverar rätt ljudenheter på din dator. 

 

 


 

 

 

NIVÅ 4 - PRAKTISK ÖVNING I ADOBE CONNECT 

I skarpt läge leker vi lite med de olika poddarna och du själv får träna på de olika momenten. Vi beräknar hålla på ungefär 45 minuter. Klicka på Kurser och webbinarium för att anmäla dig till övningen. 

 

VI REKOMMENDERAR

 

human 2944065 340EN INTRODUKTION TILL VÅRT DIGITALA RUM I ADOBE CONNECT

Nu är det dags att du bekantar dig med ett antal moment i programvaran Adobe Connect. Du kanske behöver justera volymen på dina högtalare eller höja ljudet på din mikrofon. Detta plus ytterligare ett antal moment kan du ta del av på filmen som rullar igång när du klickar på bilden till vänster. Den är ungefär 15 minuter lång. 

 

 

 

Så här ser en tänkt befolkningsutveckling i Karlstad-regionen ut om vi vill ta vara på den avkastning som urbaniseringen kan ge. Låt oss börja samtalet!
 
 
 
 

 

BRP per capita- historiskt perspektiv
 Scrolla ner till Värmland!
 

 

BRP per capita snitt

Allt är inte pengar men de flesta människor vill hellre ha lite mer än lite mindre. Det bästa måttet vi har tillgängligt på regional nivå (dock med lite eftersläpning) är BRP per capita löpande priser. Det blir en form av facit på vad vi som kollektiv i Värmland har producerat. 

Nedan presenteras två grafer snittet på 10 år (2008 - 2017) och snittet på 5 år (2013 - 2017) och även om våra siffror inte är så upplyftande så ser vi en lite positiv skillnad. 10 års-snittet är påverkat av börsfallet 2008 och konsekvenserna av den då Värmland är ett exportberoende län.

Observera att BRP per capita inte är ett mått på hur pengarna är fördelade per individ.

 

 

Vänerstaden - framtida nod för samhällssäkerhet

 

Regionstaden är en vision om en utökad arbetsmarknadsregion. Som presentationen nedan visar går flera städer samman för att bilda större regioner med syfte att bli ett attraktivare område. Vänerstaden ser vi som en framtida nod för samhällssäkerhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanna hemma när du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Var uppmärksam på symtom på covid-19

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation. Känner du symtom ska du försöka låta bli att träffa andra människor.

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.