Aktiv deltagare - headset

onlinetogether

Aktiv deltagare i digitala rum - Nivå 3; headset

 

Denna sida är en del i vår bildningsaktivitet Aktiv deltagare i digitala rum. Här nedan presenteras lite tips för att du ska behärska ett headset och delta i virtuella möten och träffar. 

  

 

  

usb headset2MULTIEFFEKTIVA MÖTEN - HEADSET

En dator har nästan alltid en inbyggd mikrofon och inbyggda högtalare. Båda dessa är vanligtsvis på i standardläge. Det betyder att du har din egen ljudenhet i din dators kontrollpanel. Dessutom kan du ha funktioner på ditt eget headset som du behöver bekanta dig med. Den programvara som vi använder - Adobe connect - har också ljudfunktioner som styrs genom behörighetstilldelning av mötesledaren/moderatorn. I ett möte med få deltagare går det som regel bra att använda din dators inbyggda ljudenheter men om vi är flera deltagare som behöver samtala blir det ofta rundgång/eko i det digitala rummet. Därför måste du som Aktiv deltagare behärska både din egen dators ljudenhet, vissa funktioner på ditt eget headset och vissa funktioner i Adobe connect som mötesdeltagaren/moderatorns tilldelar dig. 

  

 

 

uppkoppladSÅ HÄR AKTIVERAR DU DITT HEADSET PÅ DIN DATOR

När man är fler deltagare behövs headset för att det inte ska bli rundgång/eka i det virtuella rummet. Därför är det viktigt att du riktar om mikrofon och högtalare i din egen dator före du går in i det digitala rummet. Om du klickar på bilden till vänster rullar en videosnutt (drygt 4 min) igång som visar hur du aktiverar rätt ljudenheter på din dator. 

 

 


 

 

 

NIVÅ 4 - PRAKTISK ÖVNING I ADOBE CONNECT 

I skarpt läge leker vi lite med de olika poddarna och du själv får träna på de olika momenten. Vi beräknar hålla på ungefär 45 minuter. Klicka på Kurser och webbinarium för att anmäla dig till övningen. 

 

VI REKOMMENDERAR

 

human 2944065 340EN INTRODUKTION TILL VÅRT DIGITALA RUM I ADOBE CONNECT

Nu är det dags att du bekantar dig med ett antal moment i programvaran Adobe Connect. Du kanske behöver justera volymen på dina högtalare eller höja ljudet på din mikrofon. Detta plus ytterligare ett antal moment kan du ta del av på filmen som rullar igång när du klickar på bilden till vänster. Den är ungefär 15 minuter lång.