Förklaringar vokabulär

Original The Heapple

 

 

 Kommentar 2021 12 10 - Påbörjade arbetet med vokabulären nedan och beroende på lusten kanske det tar lite tid /Johan D

 

Bättre tillväxt

Världsekonomin måste transformeras och bli cirkulär. 

Bilden till höger 

 

 

 

Det betyder också att vi använder oss av förnyelsebar energi istället för fossilt bränsle. Man önskar att vi bara kunde snäppa med fingrarna och allt vore klart men så enkelt är det inte. Denna konvertering innebär för många människor en förändring inpå bara livet och det kommer göra ont. När förändringen når oss in på bara livet slår vi ifrån oss och då är vi inte alltid så trevliga. Då hamnar vi i ett moment 22. Vi måste alltså genomföra denna förändring på ett klokt och vist sätt annars slår vi bakut.

 

Pro bono livet 

 

Underbara visioner 

Underbara Visioner (UV) bygger på en optimistisk realism som grundar sig i forskning, vetenskap, expertis, erfarenhet, data, statistik och kvalitativ journalistik.

Målet är Bättre Tillväxt, Godare Välstånd och Högre Livskvalité. Att alla helt enkelt ska få det lite bättre.

 

Visdomsbaserat ledarskap

Hjäpplet är en Underbar vision om just detta! En mer inkluderande och vördnadsfull kultur! Vägledande är öppenhet, kärlek, frid och integritet. Resultatet är ett Visdomsbaserat ledarskap! 

 

 

 

 


, vi agerar utifrån ett 10 års perspektiv    

I min värld står den för kärlek, frid och integritet vilket leder till visdom. 

 

"Anatomin" i Hjäpplet är själva grunden som allt vilar på. Hjäpplet består av ett hjärta, ett äpple och en stjälk med blad. Det abstrakta i logotypen är tydligt samtidigt som det i min fantasi finns en koppling till evolutionen och skapelsenergin.     

 

 Symboliken.  Bladet absorberar solljus som i en process tillsammans med vatten - som sugs upp genom stjälken som är en del av rotsystemet - omvandlas till energi. 

 

Abstrakta substantiv är namn på egenskaper, känslor, tillstånd eller förlopp. Den psykologiska energin i symbylon domineras av kärlek, frid och integritet och dess bundsförvanter. 

 

 

 

 

Pro bono livet