Bildningsaktiviteter
Enkla snabbkurser till allmänheten
Din introduktion till det livslånga lärandet hos The Heapple
För medlemmar - interaktiva kurser
Bli digitalt delaktig på Headset-nivå
För ledare - det Visdomsbaserade ledarskapet
I ödmjukhet för en bättre värld

 

BILDNINGSAKTIVITETER

 

Vår värld rusar fram i ett högt tempo, det går fort! Dagligen matas vi med tusentals kommunikativa budskap. Trollfabriker och trollarméer gör sitt bästa för att splittra och söndra.

Mitt i allt detta står människan som mottagare och försöker hålla ihop, hen försöker hitta ett sunt förhållningssätt som ger energi.

Kunskapen berikar oss! Den ger oss de förmågor och den värdighet vi behöver för att filtrera och sortera i dagens värld. Förmågor och värdighet som är nödvändiga för att förstå och njuta av livet på egen hand och tillsammans med andra. Bildning är den röda tråden i The Heapple.

 

woman 

 

DET LIVSLÅNGA LÄRANDET

 

På The Heapple tror vi på det livslånga lärandet. Vi behöver oftare lära av, lära om och lära nytt! Och detta är något som pågår hela livet. Lärandet handlar dels om att anpassa sig till olika omständigheter; hantera både framgångar och förluster, dels om krav på grund av omvärldsförändringar.

I den digitala världen händer allt fort och vi vill med vårt koncept bidra till en höjd kollektiv bildningsnivå där vi fattar beslut grundade på sunt förnuft.

Grund- och Nutidsbildning är viktiga inslag i det Livslånga lärandet. Bildningsaktiviteter föregås alltid av ett processarbete som sker under rubriken Underbara Visioner.

 

adult 1822559 1280

 

 

DIMENSIONER

 

Vårt förhållningssätt till Bildningsaktiviteter beaktar både den fysiska och existentiella dimensionen och hur vi som människa på bästa sätt kan orientera vårt liv för att göra rätt saker, göra sakerna rätt och få saker gjort.

Den fysiska dimensionen handlar om hur du utvecklas och lever ditt vardagliga liv i relation till dig själv och andra.

Den existentiella dimensionen handlar om livets mening, om helheten och min egen roll i detta sammanhang. I det Visdomsbaserade ledarskapet blir det tydligt hur dimensionerna växeldrar och korrelerar sinsemellan. 

 

person

 

DEMOKRATIUTVECKLING

 

Sedan 90-talet styr det politiska spelet och kortsiktighet den politiska agendan. Så här beskriver David van Reybrouck det: "På grund av den kollektiva hysterin hos kommersiella medier, sociala medier och politiska partier har valfebern blivit kronisk. Det får allvarliga följder för hur demokratin fungerar: effektiviteten tar skada av valtaktiska överväganden, legitimiteten tar skada av det ständiga profileringsbehovet."

Bortom det politiska spelet finner vi det långsiktiga och allmänintresset. Genom det goda samtalet utvecklas demokratin. 

 

woman 1927662 1280

 

 

INDIVIDUELL BILDNINGSRESA

 

Vår sssss

Mitjjjjjjj

Kllllll

 

woman 1927662 1280

 

 

KOLLEKTIV BILDNINGSRESA

 

Summan av den individuella bildningsnivån utgör vår kollektiva bildningsnivå. 

Xxxxx.

Yyyyy

 

Kollektiv resa 50