Bildningsaktiviteter
Enkla snabbkurser till allmänheten
Din introduktion till det livslånga lärandet hos The Heapple
För medlemmar - interaktiva kurser
Bli digitalt delaktig på Headset-nivå
För ledare - det Visdomsbaserade ledarskapet
I ödmjukhet för en bättre värld

 

BILDNINGSAKTIVITETER

 

Vår värld rusar fram i ett högt tempo, det går fort! Dagligen matas vi med tusentals kommunikativa budskap. Trollfabriker och trollarméer gör sitt bästa för att splittra och söndra.

Mitt i allt detta står människan som mottagare och försöker hålla ihop, hen försöker hitta ett sunt förhållningssätt som ger energi.

Kunskapen berikar oss! Den ger oss de förmågor och den värdighet vi behöver för att filtrera och sortera i dagens värld. Förmågor och värdighet som är nödvändiga för att förstå och njuta av livet på egen hand och tillsammans med andra. Bildning är den röda tråden i The Heapple.

 

woman 

 

DET LIVSLÅNGA LÄRANDET

 

På The Heapple tror vi på det livslånga lärandet. Vi behöver oftare lära av, lära om och lära nytt! Och detta är något som pågår hela livet. Lärandet handlar dels om att anpassa sig till olika omständigheter; hantera både framgångar och förluster, dels om krav på grund av omvärldsförändringar.

I den digitala världen händer allt fort och vi vill med vårt koncept bidra till en höjd kollektiv bildningsnivå där vi fattar beslut grundade på sunt förnuft.

Grund- och Nutidsbildning är viktiga inslag i det Livslånga lärandet. Bildningsaktiviteter föregås alltid av ett processarbete som sker under rubriken Underbara Visioner.

 

adult 1822559 1280

 

 

DIMENSIONER

 

Vårt förhållningssätt till Bildningsaktiviteter beaktar både den fysiska och existentiella dimensionen och hur vi som människa på bästa sätt kan orientera vårt liv för att göra rätt saker, göra sakerna rätt och få saker gjort.

Den fysiska dimensionen handlar om hur du utvecklas och lever ditt vardagliga liv i relation till dig själv och andra.

Den existentiella dimensionen handlar om livets mening, om helheten och min egen roll i detta sammanhang. I det Visdomsbaserade ledarskapet blir det tydligt hur dimensionerna växeldrar och korrelerar sinsemellan. 

 

person

 

DEMOKRATIUTVECKLING

 

Sedan 90-talet styr det politiska spelet och kortsiktighet den politiska agendan. Så här beskriver David van Reybrouck det: "På grund av den kollektiva hysterin hos kommersiella medier, sociala medier och politiska partier har valfebern blivit kronisk. Det får allvarliga följder för hur demokratin fungerar: effektiviteten tar skada av valtaktiska överväganden, legitimiteten tar skada av det ständiga profileringsbehovet."

Bortom det politiska spelet finner vi det långsiktiga och allmänintresset. Genom det goda samtalet utvecklas demokratin. 

 

woman 1927662 1280

 

 

INDIVIDUELL BILDNINGSRESA

 

Vår sssss

Mitjjjjjjj

Kllllll

 

woman 1927662 1280

 

 

KOLLEKTIV BILDNINGSRESA

 

Summan av den individuella bildningsnivån utgör vår kollektiva bildningsnivå. 

Xxxxx.

Yyyyy

 

Kollektiv resa 50

 

 

Så här ser en tänkt befolkningsutveckling i Karlstad-regionen ut om vi vill ta vara på den avkastning som urbaniseringen kan ge. Låt oss börja samtalet!
 
 
 
 

 

BRP per capita- historiskt perspektiv
 Scrolla ner till Värmland!
 

 

BRP per capita snitt

Allt är inte pengar men de flesta människor vill hellre ha lite mer än lite mindre. Det bästa måttet vi har tillgängligt på regional nivå (dock med lite eftersläpning) är BRP per capita löpande priser. Det blir en form av facit på vad vi som kollektiv i Värmland har producerat. 

Nedan presenteras två grafer snittet på 10 år (2008 - 2017) och snittet på 5 år (2013 - 2017) och även om våra siffror inte är så upplyftande så ser vi en lite positiv skillnad. 10 års-snittet är påverkat av börsfallet 2008 och konsekvenserna av den då Värmland är ett exportberoende län.

Observera att BRP per capita inte är ett mått på hur pengarna är fördelade per individ.

 

 

Vänerstaden - framtida nod för samhällssäkerhet

 

Regionstaden är en vision om en utökad arbetsmarknadsregion. Som presentationen nedan visar går flera städer samman för att bilda större regioner med syfte att bli ett attraktivare område. Vänerstaden ser vi som en framtida nod för samhällssäkerhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanna hemma när du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Var uppmärksam på symtom på covid-19

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation. Känner du symtom ska du försöka låta bli att träffa andra människor.

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.