Symbolen B

Lansering

En av orsakerna till att jag lanserar The Heapple är att väldigt mycket av kommunikationen kring dessa frågor har blivit populistiska och budskapen snuttifieras och dramatiseras ofta på ett subjektiv sätt. När det dessutom finns stater och ledare som vill påverka i en antidemokratisk riktning och etablerar sofistikerade trollfabriker med syfte att påverka opionionen förvirrar detta många av oss ytterligare. Kontentan kan bli att vi rusar 180 grader i motsatt riktning utan att tänka oss för. Och då kan det bli ännu tokigare! Dessutom riskerar vi att tappa vår viktiga livsenergi och landa i rädslans revir. Oro, besvikelse, frustration och ilska tar över och kanske blir en del av vår personlighet. Kombinerat med vardagens utmaningar är förutsättningarna goda för att rubba vår psykiska hälsa. 

Ytterligare en orsak till lanseringen och ännu allvarligare är att demagogin i ett historiskt perspektiv och i sin mest extrema form lämnar miljontals lik efter sig. Därför är det viktigt att vi har kunskap om denna idé och detta fenomen. Vilka konsekvenser har demagogin fört med sig? En fråga som man kan ställa sig i sammanhanget är vad har idén och fenomenet mänskliga rättigheter fört med sig? Och vilket fenomen ger oss bäst förutsättningar att klara det utamningar vi står inför när det gäller klimat och väder och att ge de bästa förutsättningar för kommande generationer?

Om du känner likadant kanske The Heapple är något för dig? Vi behöver nämligen hjälpas åt och kämpa för det fina vi har och förbättra det som har blivit fel. Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet kräver tid, engagemang och investeringar varje dag och vi kan alla bidra. Och låt oss ha roligt på resan! 

Klimat och väder

När det gäller klimat och väder är vår position tydlig. Stenkol började användas på 1700-talet och oljeanvändningen eskalerade i och med bilens intrång med början på 1900-talet. Alltsedan dess har vi konsumerat mer och mer fossila bränslen och följdeffekten är att alltmer växthusgaser har släppts ut i atmosfären. Det står bortom alla tvivel att det är vi människor som har påverkat klimatet i en varmare riktning de senaste århundrandena.

Min positionen är enkel. Jag vill försöka förändra på ett vördnadsfullt sätt. Hur gör vi det yttersta för att det ska bli så bra som möjligt för oss själva och kommande generationer? Vad gör vi för att hålla växthusgaserna på så låg nivå som möjligt för att minimera konsekvenserna av dem inför framtiden? Hur bygger vi den resiliens som vi så väl behöver? Vi kan välja att vara passiva eller aktiva. När vi agerar och gör saker som är konstruktiva och positiva mår vi bättre som människor, vi frodas. To heapple (verbet) handlar om att agera, göra rätt saker, göra sakerna rätt och få saker gjort. 

cirkular ekonomi 902x688Cirklulär ekonomi

Världsekonomin måste transformeras och bli cirkulär. Det betyder också att vi använder oss av förnyelsebar energi istället för fossilt bränsle. Man önskar att vi bara kunde snäppa med fingrarna och allt vore klart men så enkelt är det inte. Denna konvertering innebär för många människor en förändring inpå bara livet och det kommer göra ont. När förändringen når oss in på bara livet slår vi ifrån oss och då är vi inte alltid så trevliga. Då hamnar vi i ett moment 22. Vi måste alltså genomföra denna förändring på ett klokt och vist sätt annars slår vi bakut. Och när våra rädslor tar över är vi mottagliga för populistiska budskap. Demagogen står alltid på lur och bidar sin tid. Hans (för det är så gott som alltid en han) ledarskap leder till förödelse och elände.

Slutsatsen är enkel, vi står inför stora omställningar när det gäller vår livsstil, hur vi producerar varor och tjänster och attityden till förändring. Gör vi inget får vi LIDA mycket, ANPASSNING innebär livsstilsförändringar, LINDRA innebär investeringar i resiliens och VINNA innebär tex återvinning av den koldioxid vi redan har släppt ut. Och vi måste ha med oss pengarna på resan! Vi behöver dem för att kunna investera i det nya, det som är hållbart. Parallellt finns det andra jätteviktiga frågor att hantera: sociala investeringar, konkurrenskraft, fördelningspolitik, incitament att driva företag mm.

The Heapple är demokratiutveckling och erbjuder en digital plattform för att samtala om hur vi ska gå vidare. Konceptet OnlineTogether är den infrastruktur som behövs för att genomföra en bildnings- och förändringsrevolution. Det livslånga lärandet implementeras under rubrikerna Bildningsaktiviteter och Be the change. Än så länge är The Heapple en prototyp, den ska formas utifrån filosofin Pro bono livet tillsammans med andra som tror på idén och konceptet. 

Och resan börjar med att prata UNDERBARA VISIONER. Om du vill veta mera om The Heapple kan du KLICKA HÄR.  

Every journey begins with a single step

Välkommen

Johan Danielsson, ordförande