Underbara visioner
Underbara visioner
Vi får ha stora underbara drömmar
Underbara visioner
Frihet i kreativitetens namn
Underbara visioner
Om en hållbar värld

 

UNDERBARA VISIONER

 

"En vision är en levande dröm, en inspirerande anda som står för en höjning av livskvalitén. Allting börja med att man hör viskningar från framtiden och finner att man berörs i hjärtat och själen." 

Underbara visioner bygger på en optimistisk realism som grundar sig i forskning, vetenskap, expertis, erfarenhet, data, statistik och kvalitativ journalistik. Den samlande bilden tillsammans med filosofin Pro bono livet, FNs 17 Globala mål inom ramen för planetens gränser utgör vår etiska moraliska kompass för vår framtidsorientering.

Att det lilla och stora hänger ihop säkerställer vi genom tydliga mål, operativa funktioner och mätbarhet som ger tydliga indikationer att vi är på rätt väg. 

 

 children 817365 340

 

DET GODA SAMTALET 

 

Bakom Underbara visioner finns idéer och tankar som genom det goda samtalet kan utvecklas vidare.  

Det goda samtalet är fritt från hämmande strukturer; prestige, makt, status, pengar och hierarkier läggs åt sidan. Samtalet förs i Pro bono livets anda och präglas av öppenhet och kreativitet. Vägledande i samtalet är visdomen. 

Målet är Bättre tillväxt, Gott välstånd och Höjd livskvalité. Att alla helt enkelt ska få det lite bättre.

 

 

 hand 1917895 1280