Online-Together
Ett koncept inom The Heapple - OnlineTogether
OnlineTogether - digital delaktighet och inkludering - vi når dig

ONLINE-TOGETHER 

Visionen för vårt koncept OnlineTogether är att e-lärandet, digitala möten och professionellt nätverkande är en naturlig del i organisationers och människors vardag. 

En del i vår verksamhet är att effektivisera och berika organisationer och allmänhet genom att utveckla den digitala kompetensen hos medarbetare, medlemmar och medmänniskor.

Vi är tacksamma om du scrollar ner lite  på sidan och ger oss feedback! 

            digitala moten