Filosofin
Pro bono livet - det vördnadsfulla
Pro bono livet - ledarskap
Vi kopplar samman

PRO BONO LIVET - FÖR VÅRA BARN OCH BARNBARN

 

Vår filosofi och tankeparadigm präglas av ett 25 årsperspektiv, vi agerar utifrån ett 10 års perspektiv och vi vill att det ska vara hållbart i en evighet. 

Målet är att skapa Bättre Tillväxt, Gott Välstånd och Ökad Livskvalité.

I denna anda omfamnar vi den ekologiska, den sociala och den cirkulära ekonomins dimensioner.

Scrolla till slutet på sidan och stäm av dina värderingar med filosofin i The heapple!

 

nature conservation 480985 1280

TO HEAPPLE

 

Är att leda och agera vördnadsfullt! Det ingår att ställa krav och säga stopp ibland. Löpande ges välvillig feedback som utmanar, bryr sig, uppmuntrar och berikar.

Vi växlar mellan de stora och små perspektiven med ett naturligt och brobyggande förhållningssätt.

 

nature conservation 480985 1280

KOMPASSRIKTNING OCH UNDERBARA VISIONER

 

Genom 17 Globala mål har FN pekat ut färdriktningen både för miljön och mänskliga rättigheter. En etisk moralisk kompassriktning.

Målet är att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

Genom samtal och inkludering formar vi Underbara visioner. 


globala malen logo och ikoner 1 1

 

 

MULTIDIMESIONELL KOMPETENS

 

Vardagens spännvidd och komplexitet fordrar multidimensionell kompetens.  Det livslånga lärandet gör entré.

Våra roller skiftar ständigt, vi är både elever och lärare.

 

nature conservation 480985 1280

INKLUDERING

 

En ny tid nalkas och det samtalet behövs mer än någonsin tidigare. Vår tids utmaningar är planetära, globala, nationella, regionala och lokala. 

Vi bjuder in i denna anda.

 

compassion 651448 1280

VI MÖTS

 

Vi väljer mötesform beroende på förutsättningar. Fysiska begränsningar, som avstånd, tid och pengar är inte längre hinder för effektiva, smarta möten och utbildningar.

Den analoga och digitala världen förenas på ett naturligt sätt.

 

 

nature conservation 480985 1280

 

VISOMSBASERAT LEDARSKAP

 

Värdegrunden i The Heapple bygger på filosofin Pro bono livet som vilar på de mänskliga rättigheter. Att leda och agera i enlighet med filosofin är To heapple.

Vi lär oss detta i det Visdomsbaserade ledarskapet.

 

nature conservation 480985 1280