Filosofin
Pro bono livet - det vördnadsfulla
Pro bono livet - ledarskap
Vi kopplar samman

PRO BONO LIVET - FÖR VÅRA BARN OCH BARNBARN

 

Vår filosofi och tankeparadigm präglas av ett 25 årsperspektiv, vi agerar utifrån ett 10 års perspektiv och vi vill att det ska vara hållbart i en evighet. 

Målet är att skapa Bättre Tillväxt, Gott Välstånd och Ökad Livskvalité.

I denna anda omfamnar vi den ekologiska, den sociala och den cirkulära ekonomins dimensioner.

Scrolla till slutet på sidan och stäm av dina värderingar med filosofin i The heapple!

 

nature conservation 480985 1280

TO HEAPPLE

 

Är att leda och agera vördnadsfullt! Det ingår att ställa krav och säga stopp ibland. Löpande ges välvillig feedback som utmanar, bryr sig, uppmuntrar och berikar.

Vi växlar mellan de stora och små perspektiven med ett naturligt och brobyggande förhållningssätt.

 

nature conservation 480985 1280

KOMPASSRIKTNING OCH UNDERBARA VISIONER

 

Genom 17 Globala mål har FN pekat ut färdriktningen både för miljön och mänskliga rättigheter. En etisk moralisk kompassriktning.

Målet är att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

Genom samtal och inkludering formar vi Underbara visioner. 


globala malen logo och ikoner 1 1

 

 

MULTIDIMESIONELL KOMPETENS

 

Vardagens spännvidd och komplexitet fordrar multidimensionell kompetens.  Det livslånga lärandet gör entré.

Våra roller skiftar ständigt, vi är både elever och lärare.

 

nature conservation 480985 1280

INKLUDERING

 

En ny tid nalkas och det samtalet behövs mer än någonsin tidigare. Vår tids utmaningar är planetära, globala, nationella, regionala och lokala. 

Vi bjuder in i denna anda.

 

compassion 651448 1280

VI MÖTS

 

Vi väljer mötesform beroende på förutsättningar. Fysiska begränsningar, som avstånd, tid och pengar är inte längre hinder för effektiva, smarta möten och utbildningar.

Den analoga och digitala världen förenas på ett naturligt sätt.

 

 

nature conservation 480985 1280

 

VISOMSBASERAT LEDARSKAP

 

Värdegrunden i The Heapple bygger på filosofin Pro bono livet som vilar på de mänskliga rättigheter. Att leda och agera i enlighet med filosofin är To heapple.

Vi lär oss detta i det Visdomsbaserade ledarskapet.

 

nature conservation 480985 1280

 

Så här ser en tänkt befolkningsutveckling i Karlstad-regionen ut om vi vill ta vara på den avkastning som urbaniseringen kan ge. Låt oss börja samtalet!
 
 
 
 

 

BRP per capita- historiskt perspektiv
 Scrolla ner till Värmland!
 

 

BRP per capita snitt

Allt är inte pengar men de flesta människor vill hellre ha lite mer än lite mindre. Det bästa måttet vi har tillgängligt på regional nivå (dock med lite eftersläpning) är BRP per capita löpande priser. Det blir en form av facit på vad vi som kollektiv i Värmland har producerat. 

Nedan presenteras två grafer snittet på 10 år (2008 - 2017) och snittet på 5 år (2013 - 2017) och även om våra siffror inte är så upplyftande så ser vi en lite positiv skillnad. 10 års-snittet är påverkat av börsfallet 2008 och konsekvenserna av den då Värmland är ett exportberoende län.

Observera att BRP per capita inte är ett mått på hur pengarna är fördelade per individ.

 

 

Vänerstaden - framtida nod för samhällssäkerhet

 

Regionstaden är en vision om en utökad arbetsmarknadsregion. Som presentationen nedan visar går flera städer samman för att bilda större regioner med syfte att bli ett attraktivare område. Vänerstaden ser vi som en framtida nod för samhällssäkerhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanna hemma när du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Var uppmärksam på symtom på covid-19

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation. Känner du symtom ska du försöka låta bli att träffa andra människor.

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.