Opinionsbildning
Vi samarbetar
Vi kommunicerar
Vi nätverkar

 

            INSPIRERA TILL DET BÄTTRE

 

I The Heapple ingår att driva opinion utifrån Underbara visioner, program och riktlinjer som arbetas fram under filosofin Pro bono livet. Detta leder oss till ordet tankesmedja.

Det går bra att engagera sig på olika nivåer. Man kanske ger feedback, är konsultativ, planerar och genomför eller axlar ledartröjan på ett visst område.

Inom ramen för The Heapple´s verksamhet ryms det mesta och att få vara med att driva processer framåt till gagn både för nuvarande och kommande generationer ser vi som ett privilegium. Kanske delar du vår uppfattning och vill vara med?

Om du scrollar ner lite  på sidan kan du tycka till om våra förslag!

 human 2944065 340