Demokratiutveckling

 

DEMOKRATIUTVECKLING

 

Problemet med dagens västerländska demokratier är att de kämpar både med effektiviteten och legimiteten. I nästan alla länder är den parlamentariska situationen sådan efter ett val att regeringsbildningen tar väldigt lång tid. Komparativa studier av representativa regeringar har tittat närmare på den elektorala ”belöningen” i Europa. Det visar sig att - sedan millennieskiftet - tappar regeringspartierna  8 procent och mer i kommande val. I de allmänna val som genomfördes i Finland, Nederländerna och Irland nyligen förlorade regeringspartierna 11, 15 respektive 27 procent av sina väljare. Dessutom går regerandet allt trögare och detta blir väldigt tydligt när det gäller stora infrastruktursatsningar.

 

demokratie 1536630 480 1

 

 

INCIDENTIALISMEN 

 

Utvecklingen att incidentialismen tar allt större utrymme inom poltiken är oroande. Att ta itu med strukturella hinder och förmedla insikter i verkliga problem får stå åt sidan när delar av media överexponerar incidenter i en ambition att skapa futila konflikter för att öka klick, läs- och tittarsiffror och omsättning. 

Den moderna propangandan i form av troll- och arméfrabriker försöker ständigt påverka oss i syfte att splittra och söndra. Det är framförallt stormakterna som i demagogisk anda vill flytta fokus och genom manipulation destabilisera väst. 

Beskrivningen ovan är perfekt grogrund för populister som söker sina väljare i miljöer präglade av frustration. Deras kommunikativa budskap är enkla och lockande, ofta i kombination med att peka ut syndabockar. Vanligt tema är att ställa etablissemanget mot folket och självklart är populisten folkets man. Budskapen tål dock ingen närmare granskning och de skyr komplexitet. Vi kan se att populistiska partier har vunnit alltmer mark i allmänna val de senaste 20-30 åren. En utveckling som är vanlig när demokratin inte klarar att hantera sina viktigaste värdeparametrar: inkludering och värdighet. 

 

 

 

 

 mobile phone 1087845 1280

 

INKLUDERING OCH VÄRDIGHET

 

Engagemanget på sociala medier för politiska frågor är stort. Hur energin i engagemanget kanaliseras är beroende på hur stor tilliten till det politiska systemet är. Varje politiskt system går en balansgång mellan effektivitet och legimitet. Effektiviteten handlar om hur fort och proffesionellt olika problem löses. Legimiteten handlar om huruvida medborgarna accepterar lösningarna. I demokratiska system bygger både effektivitet och legimitet på inkludering och värdighet. 

Nyliberalismens positiva sida är att globaliserimgen sedan 1980-talet har inneburit att ca 1,3 miljarder fler människor har tagit sig ur fattigdomen.  Baksidan av myntet har också bidragit till att många människor i väst under denna period på grund av outsourcing kännt sig alltmer exkluderade. En känsla av maktlöshet sprider sig som har resulterat i besvikelse, frustration och ilska och geografiskt hittar vi dessa människor framförallt på landsbygden, på gruv- och bruksorter och i förorterna.

 

baby 20339 340

 

 

POLARISERING

 

Engagemanget på sociala medier för politiska frågor är stort. Hur energin i engagemanget kanaliseras är beroende på hur stor tilliten till det politiska systemet är. Varje politiskt system går en balansgång mellan effektivitet och legimitet. Effektiviteten handlar om hur fort och proffesionellt olika problem löses. Legimiteten handlar om huruvida medborgarna accepterar lösningarna. I demokratiska system bygger både effektivitet och legimitet på inkludering och värdighet.

Sedan 1990-talet har den politiska arenan ändrat karaktär. Incidantalismen har tagit över och varje dag känns nästan som en valkampanj. En parallell utveckling i denna förändring har varit minskat förtroende för politiken. 

 

 ladda ned

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGITIM OCH  EFFEKTIV

 

På The Heapple tror vi på det livslånga lärandet. Vi behöver oftare lära av, lära om och lära nytt! Och detta är något som pågår hela livet. Lärandet handlar dels om att anpassa sig till olika omständigheter; hantera både framgångar och förluster, dels om krav på grund av omvärldsförändringar.

I den digitala världen händer allt fort och vi vill med vårt koncept bidra till en höjd kollektiv bildningsnivå där vi fattar beslut grundade på sunt förnuft.

Grund- och Nutidsbildning är viktiga inslag i det Livslånga lärandet. Bildningsaktiviteter föregås alltid av ett processarbete som sker under rubriken Underbara Visioner.

 

hand 1917895 1280

 

 

BILDNINGSREVOLUTIONEN

 

Nyliberalismens positiva sida är att globaliserimgen sedan 1980-talet har inneburit att ca 1,3 miljarder fler människor har tagit sig ur fattigdomen.  Baksidan av myntet har också bidragit till att många människor i väst under denna period på grund av outsourcing kännt sig alltmer exkluderade. En känsla av maktlöshet sprider sig som har resulterat i besvikelse, frustration och ilska och geografiskt hittar vi dessa människor framförallt på landsbygden, på gruv- och bruksorter och i förorterna. 

 

 

 

 

 human 995562 1280

Så här ser en tänkt befolkningsutveckling i Karlstad-regionen ut om vi vill ta vara på den avkastning som urbaniseringen kan ge. Låt oss börja samtalet!
 
 
 
 

 

BRP per capita- historiskt perspektiv
 Scrolla ner till Värmland!
 

 

BRP per capita snitt

Allt är inte pengar men de flesta människor vill hellre ha lite mer än lite mindre. Det bästa måttet vi har tillgängligt på regional nivå (dock med lite eftersläpning) är BRP per capita löpande priser. Det blir en form av facit på vad vi som kollektiv i Värmland har producerat. 

Nedan presenteras två grafer snittet på 10 år (2008 - 2017) och snittet på 5 år (2013 - 2017) och även om våra siffror inte är så upplyftande så ser vi en lite positiv skillnad. 10 års-snittet är påverkat av börsfallet 2008 och konsekvenserna av den då Värmland är ett exportberoende län.

Observera att BRP per capita inte är ett mått på hur pengarna är fördelade per individ.

 

 

Vänerstaden - framtida nod för samhällssäkerhet

 

Regionstaden är en vision om en utökad arbetsmarknadsregion. Som presentationen nedan visar går flera städer samman för att bilda större regioner med syfte att bli ett attraktivare område. Vänerstaden ser vi som en framtida nod för samhällssäkerhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanna hemma när du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Var uppmärksam på symtom på covid-19

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation. Känner du symtom ska du försöka låta bli att träffa andra människor.

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.