Höghastighetståg

Unionsbanan stärker vår konkurrensförmåga - restidsmålet är 1.30 Oslo - Stockholm 

BRP (bruttoregionalprodukt)/capita har sjunkit i Värmland sedan 1860 i jämförelse med övriga län. Under 2000-talet har vi ockuperat den sista eller näst sista placeringen i BRP-tabellen om vi undantar Gotland. Det ledande politiska ledarskapet i Karlstad och Värmland vill satsa på järnväg med topphastighet 250 km/tim. Vi på Offensiva Karlstad Värmland vill bygga en ny bana med topphastigheter över 400 km/tim.    

För att få en känsla av fördelarna med höghastighetståg rekommenderar vi att klicka vidare på filmerna nedan. Vi kan välja att vara en del av den uveckling filmerna visualiserar eller fortsätta vår resa mot en perifer tillvaro i EU:s utkanter.  

Rail Baltica ger oss en överblick hur höghastighetsnätet utvecklas i Europa och Globalt. SEA Tours Bordeaux High Speed Line åskådliggör ett antal moment som ingår i bygg- och etableringsfasen.