Hem

    

Tankesmedjan som koncept är en form av ideell franchising

 

Lite bakgrund 

Grunden för The Heapple går 15 år tillbaka då logotypen skapades. Egentligen skulle det bli en bok men efterhand som tiden har gått så har tankarna vidgats och idag är det ideell förening med en vision om ett Global Digital Community.

 

Filosofi - Pro bono livet

Filosofin i The Heapple - Pro bono livet - och dess värdegrund syftar till inkludering och värdighet med ambitionen att skapa cirkulär tillväxt och välstånd. Underbara Visioner – byggda på optimistisk realism - pekar ut färdriktningen och ger hopp, tro och näring inför framtiden. Vi hoppas du finner mål och mening med ett engagemang tillsammans med oss! 

 

Koncept

The Heapple består av fem olika koncept: OnlineTogether, Bildningsaktiviteter, Be the change, Opinionsbildning och Visdomsbaserat ledarskap. Konceptet Opinionsbildning består av två produkter: Kampanjaktiviteter och Tankesmedjor. Tankesmedje-konceptet är i rullning och detsamma gäller OnlineTogether och Bildningsaktiviteter. Vår första tankesmedja är Offensiva Karlstad Värmland. Som samverkanspart till The Heapple har man tillgång till samtliga koncept. 

 

 

 

Grundare; Johan Danielsson

 

Om Johan.

  

Vår vision - Karlstad 150 000 invånare - 2040

 

Lite bakgrund

Värmlands framgång byggdes under en svunnen tid och har sitt ursprung i järn och skog som mot slutet av 1800-talet utvecklades vidare till en mycket kvalitativ stålindustri. När det gäller regional BRP per capita låg Värmland 1860 på 13 plats av 24, år 2010 var vi på plats 22. Värmlands andel av befolkningen var som högst 1860 och har sedan dess minskat.
 

 

Tyvärr lite dystra framtidsutsikter

Nordregio Regional Potential Index är ett sammansatt index som tittar på olika regioners potential inför framtiden. De utgår från tre dimensioner: demografin, arbetskraften och ekonomin. Resultatet 2017 bekräftar tyvärr våra farhågor ytterligare då vi i Värmland placerar oss näst sist bland Sveriges regioner.

 

Underbara visioner ger framtidstro

Nu blickar vi framåt mot 2040 och vår avsikt är att skriva en ny berättelse, en berättelse som handlar om ett paradigmskifte och en vändning för Värmland med data och statistik som visar en betydligt roligare och angenäm bild av vårt fina län.

 

Grundare; Leif Lendrup, Urban Hermansson och Johan Danielsson 

 

Om Leif
 
 
 Senior advisor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Om Urban
 
 Senior adviser