Blogg

The Heapple

nm,,....

The Heapple - introduktion del 1

Värdegrunden 

Lanserar nu The Heapple ideell förening. Den bakomliggande filosofin är döpt till Pro bono livet och tillägnas precis som det låter; livet och våra barn och barnbarn. Vår filosofi och tankeparadigm präglas av ett 25 års perspektiv, ambitionen är att agera med kontinuitet utifrån ett 10 års perspektiv och vi vill att det ska vara hållbart i en evighet. Vi omfamnar den ekologiska, den sociala och den cirkulära ekonomins dimensioner. Mänskliga rättigheter är de värderingar som vår verksamhet vilar på.  (Nedan en Minititt på symbolens anatomi, värderingar och koncept, en Minititt på demokrati och demagogi och en Minititt på Underbara visioner.)

I ett större perspektiv är det två utmaningar som överskuggar vår vardag:

  • att demokratiutvecklingen fortsätter och vitaliseras och att demagogi och populism inte expanderar
  • att vi tar oss an vår planetära utmaning klimat och väder på ett klokt och sansat sätt 


Utmaningarna är nära sammankopplade då vi inte kommer kunna hantera och vidta nödvändiga åtgärder på klimatområdet om vi inte transformerar den destruktiva energi (splittring och söndring) som bär demagogins signum till en mer medmänsklig och kreativ energinivå. Demagogernas energi polariserar vår tillvaro i ett vi och dom och de letar ständigt syndabockar. 

Dessa båda utmaningar är komplexa och för att vi ska kunna hantera dem och hitta rätt förhållningssätt behöver vi kunskap och förståelse. En vördnadsfull förändring lutar sig mot och beaktar de systemvillkor som vår existens vilar på. Ett konstruktivt arbete med mänskliga rättigheter och jämställdhet ger oss ett alltmer värdigt liv och bygger den kollektiva värdegrund som utgör vårt mentala och psykologiska välstånd. Vi behöver inkluderande Underbara visioner som har sin grund i den enande och konstruktiva energin. Med utgångspunkt i Underbara visioner backar vi in i nutiden och försöker ta oss an de strukturer som blockerar nödvändiga åtgärder, oavsett om de är av fysisk eller mental karaktär. Vi agerar genom att implementera bildnings- och förändringsaktiviteter i denna anda.  FNs 17 Globala mål är vår etiska moraliska kompass. Läs mer här!


Online-Together

OnlineTogether är ett koncept inom The Heapple.

Visionen för vårt koncept OnlineTogether är att e-lärandet, digitala möten och professionellt nätverkande är en naturlig del i organisationers och människors vardag. 

En del i vår verksamhet är att effektivisera och berika organisationer och allmänhet genom att utveckla den digitala kompetensen hos medarbetare, medlemmar och medmänniskor. En första känsla om vad det innebär kan du få genom att svara på några enkla frågor på hemsidan, klicka här!


Återkoppling och tankar från vårt första webbinari...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Tuesday, 19 October 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://heapple.com/