Blogg

The Heapple

nm,,....

Underbara visioner för demokratin

 

 Underbara visioner för demokratin - människan först inom ramen för planetens gränser

Den välståndsresa som västländerna har gjort efter andra världskriget är sagolik. Tiden efter andra världskriget präglades av krigströtthet och människorna längtade efter något nytt, något annat! Det fanns en lucka, ett öppning, ett mentalt utrymme som väntade på att fyllas med något ljuvligt. Detta ljuvliga kom att stavas demokrati och den innehöll ljuvliga ingredienser: tillsätt mänskliga rättigheter, blanda in pengar (jästen), hälsa och utbildning. Sätt det på jäsning under en tid så blir det en underbar kaka! Alla vill smaka, ja de vill komma från världens alla hörn och smaka på denna delikatess. Kakan har magiska effekter; man blir kreativ av den, man känner sig fri och trygg och man kan njuta länge av smakbiten, ofta längre än 80 år. Förutsättningen är att man hanterar jästen klokt, att alla får smaka (inkludering) och att man tar en lagom (värdigt) stor portion av kakan. 

Under årtiondenas gång behöver receptet förnyas, tycke och smak förändras ibland över tiden. Då bråkar ofta bagarna med varandra, det blir ett fasligt liv. Kakans magiska effekter kan då avta och förtroendet för bagarna sjunker. Världen över finns det också andra som hävdar att de har en godare kaka - ja, det finns de som hatar vår kaka - och de försöker ofta sabotera genom att blanda in smaker som inte alls passar vår goda kaka. 

Som tur är finns de emellertid många som kämpar för att förnya receptet på bästa sätt. De joxar och knoxar med smeten. Det behövs nämligen mer jäst men den måste ha rätt proportioner, behålla det gamla som är gott och tillföra mer för att säkerställa volymen på ett värdigt sätt så att alla kan smaka av kakan. Men det räcker inte, dessutom ska alla kunna smaka även i framtiden. Det är detta som Underbara visioner handlar om!   

 

Bakgrund

Efter andra världskriget gav mänskliga rättigheter, Marshallhjälpen och teknikutveckling Europa hopp och tro på en framtid. Utvecklingen tog fart och resten vet vi. En andra demokratiseringsvåg tog fart efter 1989 och kalla krigets slut. Välståndsresan var inkluderande och vördnadsfull och demokratins framgångsindikationer; hälsa, utbildning och ekonomi har hela tiden pekat åt rätt håll.

När dessa välståndsindikatorer har varit någorlunda väl fördelat över befolkningen har framgången varit ett faktum. Visst har det funnits problem och utmaningar under resans gång men demokratins visioner och kraft har ändå triumferat i slutändan. Dessvärre är det så att under 2010-talet har demokratin ifrågasatts alltmer och ständiga försök pågår för att splittra och söndra dess innersta kärna och substans. Demokratins värderingar - mänskliga rättigheter - är värda att kämpa för! Denna blogg handlar om Underbara visioner och att demokratin går på offensiven. På offensiven, inte för att erövra länder och kontinenter, på offensiven helt enkelt för att vi vill att människan - individen - ska få ta del av demokratins frukter på samma sätt som vi i västvärlden har fått. Vi ser det som den globala människans rättighet!

 

Demokratins framgångskriterier utgör det politiska fundament

The Heapple har tre övergripande mål: Bättre tillväxt, Högre välstånd och Ökad livskvalité inom ramen för planetens gränser. Det finns ett antal indikatorer och korrelationer som tillsammans bildar demokratins framgångskriterier och utgör det politiska fundamentet.  

FN:s Inequality Human Development Index (IHDI) sammanställer ett stort antal parametrar som tillsammans formar indikatorer på hälsa, utbildning och ekonomi och hur dessa fördelas över befolkningen i olika länder. 2018 var det totalt 27 länder som fick värdet 0,8 och däröver.

The Economist driver Intelligence Unit som varje år sammanställer Democrazy Index (DI) som ger tydliga indikationer på hur långt olika länder har kommit när det gäller demokratin. 23 länder med högt DI finns med bland de 27 länderna med högt IHDI.  

Dessutom finns det andra framgångskriterier som nästan alla korrelerar med de 23 länderna. Deras index är som regel högt på jämställdhet, korruption och miljö. Klicka gärna på boxen här till höger för illustration hur det hänger samman. 

 

Demokratins grundförutsättningar och expansion

Om vi tittar närmare på Culture map finner vi så gott som samtliga 23 länder med högt både på IHDI och DI ganska långt upp i högra hörnet. Kulturen i dessa länder präglas av sekularisering                                                                                                                                                                                                                      och självförverkligande. I motsatt hörn finner vi länder med traditionella värderingar (icke  sekulariserade länder) och fokus på överlevnad, ofta för dagen. Rådande värderingar i Västeuropa vid krigsslutet tillsammans med Marshallhjälpen blev kontinentens räddning. Pengarna gav den skjuts som behövdes för att återuppbyggnaden skulle ske och tillväxten med tillhörande teknikutveckling skulle ta fart.  

Ingredienserna för en expansiv demokratisering med fokus på den enskilde individen börjar med pengar och värderingar eller värderingar och pengar beroende på om nödhjälp behövs eller inte. Ur ett medmänskligt och filosofiskt perspektiv vill vi att alltfler ska få ta del av Bättre tillväxt, Högre välstånd och Ökad livskvalité! 

                                                           Kartan illustrerar de länder som fick del av Marshallhjälpen.

 

 

Demokratins triumftåg

Demokratin gjorde på allvar entré efter andra världskriget och en andra våg efter murens fall 1989. Alltfler människor fick njuta demokratins frukter men konsekvensen av 
nyliberalismen och den kraftfulla globaliseringen innebar att ett antal människor i de "gamla" demokratierna inte längre kände igen sig. En exkluderande känsla tog vid och vi finner dessa människor framförallt på landsbygden, på bruks- och gruvorterna och i förorterna. 

                                                           ftp://This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./Demokratier.png

Karlstad Värmland - utifrån ett tillväxt- och väls...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Friday, 03 December 2021
/public_html/images/Blogg/Demokratier.png"><img style="float: right;" src="images/easyblog_articles/72/b2ap3_large_Demokratier.png" width="333" height="202" align="center" data-style="clear" /></a>nyliberalismen och den kraftfulla globaliseringen innebar att ett antal människor i de "gamla" demokratierna inte längre kände igen sig. En exkluderande känsla tog vid och vi finner dessa människor framförallt på landsbygden, på bruks- och gruvorterna och i förorterna. <br /></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">                                                          <span style="font-size: 10pt;"><em> ftp://This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./Demokratier.png</em></span></span></p>", "author": { "@type": "Person", "name": "Johan Danielsson", "image": "https://heapple.com/components/com_easyblog/assets/images/default_blogger.png" } }

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://heapple.com/