Blogg

Prenumerera på vår blogg

Du kan välja att prenumerera på viss kategori

Karlstad Värmland - utifrån ett tillväxt- och välståndsperspektiv

Offensiva-Karlstad-560-230

På Offensiva Karlstad Värmland kommer vi publicera ett antal blogginlägg som kanske inte är så roliga att ta del av men som vi ser som nödvändiga för att vi ska förstå den situation vi befinner oss i. Kanske kan budskapen mana till eftertanke och självrannsakan och få oss alla att inse att något drastiskt måste till! Vi ser detta som nödvändigt i en process för att mobilisera den energi som behövs för att vända utvecklingen åt rätt håll. Potentialen finns men vi måste göra rätt saker, göra sakerna rätt och få saker gjort!

Under 2019 har Entreprenörskapsforum släppt sin studie - Ett företagsamt Sverige? – En studie om regionala entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder, av Johanna Palmberg* och Per Thulin** - och innehållet förtydligar ytterligare behovet av ett Paradigmskifte i attityd när det gäller företagskulturen i Värmland.

 

Bakgrund och syfte

I kursivt nedan inklistrat från studien.  

Studien baseras på data från världens största studie av entreprenörskap, Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Studien är unik i och med att vi undersöker inte bara andelen entreprenörer (dvs. entreprenöriell aktivitet) utan även vilka attityder och vilka ambitioner som finns i befolkningen vad gäller entreprenörskap och hur dessa skiljer sig mellan regioner. Aspekter som kan ge en tidig indikation på den framtida entreprenöriella aktiviteten i regionen. I rapporten ges en bild av den regionala variationen.

Continue reading
  203 Hits
  0 Comments
203 Hits
0 Comments

The Heapple - introduktion del 1

Värdegrunden  Lanserar nu The Heapple ideell förening. Den bakomliggande filosofin är döpt till Pro bono livet och tillägnas precis som det låter; livet och våra barn och barnbarn.  Vår filosofi och tankeparadigm präglas av ett 25 års perspektiv, ambitionen är att agera med kontinuitet utifrån ett 10 års pers...
Continue reading
  447 Hits
  0 Comments
447 Hits
0 Comments
Så här ser en tänkt befolkningsutveckling i Karlstad-regionen ut om vi vill ta vara på den avkastning som urbaniseringen kan ge. Låt oss börja samtalet!
 
 
 
 

 

BRP per capita- historiskt perspektiv
 Scrolla ner till Värmland!
 

 

BRP per capita snitt

Allt är inte pengar men de flesta människor vill hellre ha lite mer än lite mindre. Det bästa måttet vi har tillgängligt på regional nivå (dock med lite eftersläpning) är BRP per capita löpande priser. Det blir en form av facit på vad vi som kollektiv i Värmland har producerat. 

Nedan presenteras två grafer snittet på 10 år (2008 - 2017) och snittet på 5 år (2013 - 2017) och även om våra siffror inte är så upplyftande så ser vi en lite positiv skillnad. 10 års-snittet är påverkat av börsfallet 2008 och konsekvenserna av den då Värmland är ett exportberoende län.

Observera att BRP per capita inte är ett mått på hur pengarna är fördelade per individ.

 

 

Vänerstaden - framtida nod för samhällssäkerhet

 

Regionstaden är en vision om en utökad arbetsmarknadsregion. Som presentationen nedan visar går flera städer samman för att bilda större regioner med syfte att bli ett attraktivare område. Vänerstaden ser vi som en framtida nod för samhällssäkerhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanna hemma när du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Var uppmärksam på symtom på covid-19

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation. Känner du symtom ska du försöka låta bli att träffa andra människor.

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.