Blogg

The Heapple

nm,,....

Karlstad Värmland - utifrån ett tillväxt- och välståndsperspektiv

Offensiva-Karlstad-560-230

På Offensiva Karlstad Värmland kommer vi publicera ett antal blogginlägg som kanske inte är så roliga att ta del av men som vi ser som nödvändiga för att vi ska förstå den situation vi befinner oss i. Kanske kan budskapen mana till eftertanke och självrannsakan och få oss alla att inse att något drastiskt måste till! Vi ser detta som nödvändigt i en process för att mobilisera den energi som behövs för att vända utvecklingen åt rätt håll. Potentialen finns men vi måste göra rätt saker, göra sakerna rätt och få saker gjort!

Under 2019 har Entreprenörskapsforum släppt sin studie - Ett företagsamt Sverige? – En studie om regionala entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder, av Johanna Palmberg* och Per Thulin** - och innehållet förtydligar ytterligare behovet av ett Paradigmskifte i attityd när det gäller företagskulturen i Värmland.

 

Bakgrund och syfte

I kursivt nedan inklistrat från studien.  

Studien baseras på data från världens största studie av entreprenörskap, Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Studien är unik i och med att vi undersöker inte bara andelen entreprenörer (dvs. entreprenöriell aktivitet) utan även vilka attityder och vilka ambitioner som finns i befolkningen vad gäller entreprenörskap och hur dessa skiljer sig mellan regioner. Aspekter som kan ge en tidig indikation på den framtida entreprenöriella aktiviteten i regionen. I rapporten ges en bild av den regionala variationen.

Varför är ett regionalt perspektiv viktigt? Det finns en omfattande forskning som visar att platsen (staden eller regionen) har stor betydelse för entreprenörskap och innovationer och i förlängningen ekonomiskt tillväxt. Det finns även argument för att det är städerna som driver den ekonomiska utvecklingen. Täta stadsmiljöer ger ökade möjligheter till kunskapsutbyte som skapar positiva agglomerationseffekter för de lokala företagen som på så vis kan höja sin produktivitet och innovationspotential. Fördelarna bygger på att det finns ett flertal företag som har fördel av att vara samlokaliserade så att komplex kunskap kan överföras genom personliga möten. Tidigare studier visar även att kapitalet är regionalt koncentrerat och drar nytta av agglomerationseffekterna som skapas i städerna.

 

13 indikatorer

I studien har författarna sammanfattat länens entreprenörskapsklimat och slagit samman rankingen från 13 indikatorer som mäter entreprenöriella aktiviteter, attityder och ambitioner. Bilderna nedan åskådliggör resultatet och det är ingen rolig läsning för oss värmlänningar.

 

 

 Diagnos Karlstad Värmland - Entreprenöriella aktiviteter, attityder och ambitioner. 

 

 

Nästa blogg

I nästa blogginlägg fördjupar vi oss lite mer i det historiska perspektivet och tyvärr måste vi även här visa en bild som inte är så munter. Emellertid är det så att den förändring vi vill uppnå kräver att vi har god kännedom om vårt nuläge för att kompassriktningen ska bli rätt och tillräckligt med energi ska mobiliseras. Vi vill skriva en ny berättelse om  Karlstad Värmland, en berättelse som handlar om en spirande företagskultur, socialt välmående och tillväxt och välstånd. Det går inte att tänka, kommunicera och agera på samma sätt idag, som igår och förvänta sig ett annorlunda resultat. Einstein uttrycket sig lite mer drastiskt:

 “Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.” 

 

Offensiva Karlstad Värmland är en tankesmedja som både utmanar och utvecklar. Vår vision är Karlstad 150 000 invånare - 2040. Vi har en mångdimensionell Action map som med mål och delmål för att vi ska nå vårt övergripande mål 2040.  

Om du vill veta mera om  Offensiva Karlstad Värmland kontakta

Johan Danielsson,  076 - 133 78 00,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Johanna Palmberg, ek dr och docent Forskningsledare, Entreprenörskapsforum och Södertörns högskola

** Per Thulin, ek dr Forskare, Entreprenörskapsforum och KTH. 

 

Underbara visioner för demokratin
Återkoppling och tankar från vårt första webbinari...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Tuesday, 19 October 2021
">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.</a></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;"><em>* Johanna Palmberg, ek dr och docent Forskningsledare, Entreprenörskapsforum och Södertörns högskola</em></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;"><em>** Per Thulin, ek dr Forskare, Entreprenörskapsforum och KTH.</em></span><em>&nbsp;</em></p> <div class="col col-md-4" data-size="4"> <div class="ebd-block is-nested " data-type="text"> <p><span data-redactor-tag="span" data-verified="redactor" data-redactor-style="font-size: 16px">&nbsp;</span></p> </div> </div>", "author": { "@type": "Person", "name": "Johan Danielsson", "image": "https://heapple.com/components/com_easyblog/assets/images/default_blogger.png" } }

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://heapple.com/