Blogg

The Heapple

nm,,....

Återkoppling och tankar från vårt första webbinarium - Regionstaden

Ja, då har vi haft vårt första webbinarium regi Offensiva Karlstad Värmland.Tankesmedjan med ambitionen att inte bara utmana utan även utveckla! En liten gedigen skara deltog och vi presenterade nuläge och tankar inför framtiden. En Tankesmedja ser dagens ljus och ett embryo finns att bygga vidare på. 

Herrarna Lendrup och Hermansson har flera år upplevt att politiken både på Värmlands- och Karlstadsnivå inte har lyssnat på deras budskap. Att den inte vill ta till sig den verklighet som finns "där ute" utan lever kvar i någon illusion om en ljusnande framtid. Fenomenet "Falsk positivism" är inte till gagn för Värmland då handlingar inte responderar på de faktiskt rådande omständigheterna. Ett paradigmskifte när det gäller attityd är nödvändigt om Värmland ska kunna styra trenderna åt rätt håll. Paradigmskiftet inkluderar en process i självrannsakans tecken som kommer göra ont och vara smärtsam men ett måste för att lösa upp bevakande strukturer och öppna upp för nya visioner och mål som ger energi. 

Verkligheten är sådan att vi måste anpassa oss till urbaniseringens kraft och det är bara Karlstad i vårt län som kan agera motor och generera den tillväxt och välstånd som behövs för att styra skutan Värmland på rätt köl.

Visioner, mål och strategier handlar om att göra rätt saker, göra sakerna rätt och få saker gjort. Innehållet i denna blogg handlar delvis om detta, men den innehåller också lite annat: visioner med konkreta mål och en kartbild att fokusera på. 

En del i Offensiva Karlstad Värmlands koncept är bildning och redan efter sommaren hoppas vi starta upp detta med Digital delaktighet och fördjupning kring Företagskulturens betydelse för en region.

Rapporter och strategier 

Leif Lendrup och Urban Hermansson var initiativtagare till den ideella föreningen Transnorden Sweden som var en aktiv part i EUs utvecklingsarbete TENTacle under perioden november 2015-juni 2018. De är också författare till rapporterna Prosperity Growth Karlstad Region. Rapporterna kan ni ladda ner på http://www.varmost.net/prosperity-and-growth-karlstad-region.6185586-484058.html . Sedan många år har herrarna ägnat sig åt samhällsfrågor och nu tas nästa steg i denna process 

Fakta om befolkningsutvecklingen 

De senaste 10 åren har Värmland minskat sin befolkning i åldersspannet 20–59 år med 951 personer i snitt per år. Det är människor i sina mest aktiva år då de planerar sin framtid, bildar familj, gör karriär, startar och leder företag och svingar ordförandeklubban. Utländskt födda samma kriterier är plus 821 personer. Då de utländskt födda hjälper upp helheten blir nettoförlusten inrikes födda per år samma kriterier minus 1772 personer. (Källa: SCB)

Urbaniseringens kraft 

Urbaniseringsgraden (Källa: World Bank) har under perioden 1960 – 2017 ökat från 33 till 55 procent i världen. I Sverige har den under samma period ökat från 72 till 87 %. Den underliggande kraften är tron och hopp om ett bättre liv både ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Tyvärr är inte Karlstads andel av urbaniseringen tillräckligt stor för att agera motor och dragkraft för hela länet. 

Demografin 

Mindre kommuner i glesbygd avfolkas alltmer och demografipyramiden ändrar form och blir allt bredare upptill vilket betyder att äldreförsörjningskvoten ökar. Samtidigt får dessa kommuner allt svårare att rekrytera nya medarbetare vilket betyder att servicegraden blir sämre. Den nedåtgående spiralen fortsätter och förutsättningarna för kommunerna att klara sina åtaganden blir allt svårare.

 Paradigmskifte - attityd

Paradigmskifte behövs när det gäller attityden om vi ska lyckas vända trenderna. Initialt handlar det om viljan hos våra politiker att lära av, lära om och lära nytt. Det är avgörande för Karlstads och Värmlands utveckling.

Se filmen!  

Bild av nuläget och behovet av attitydförändring. Symboliken för vår nya resa går på räls och bär både till Oslo och Stockholm - häng med!

Vision och mål - Samhällssäkerhet 

Som framgår av filmen är Samhällssäkerhet ett område som är viktigt för utvecklingen. Vårt nästa webbinarium handlar om detta och det är Urban Hermansson som är presentatör. Vill du ha en inbjudan så kan du anmäla dig längre ner på denna blogg.

Se filmen!

Öppna upp och lyft blicken. Ta del av våra visioner, mål och Action map. Fönstret för inspel är öppet under hösten 2019. Tyck till!

Regionstaden - Vänerstaden 

På vårt första webbinarium presenterade Leif Lendrup vår vision om Regionstaden (se filmen) och en direkt koppling till detta har Karlstadregionens utveckling. Resan mot Regionstaden går via en Storkommun. Det är verkligen hög tid att lyfta frågan!

Se filmen!

Visionen om Vänerstaden går för många bortom, bortom...och är vad vi kallar en Underbar vision. Hur ser dina Underbara visioner ut?

Som en del i demokratiutvecklingen är vi intresserade att involvera och engagera så många som möjligt i dessa frågor. Anmäl dig, tyck till och dröm på genom att klicka vidare på länkarna nedan!

Kontaktuppgifter 

Leif Lendrup 

070 - 342 21 26

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Urban Hermansson

070 - 533 50 86

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Johan Danielsson

070 - 133 78 00

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Karlstad Värmland - utifrån ett tillväxt- och väls...
The Heapple - introduktion del 1
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Tuesday, 19 October 2021
<br></span></p><p><br></p></div> </div> <div class="col col-md-4" data-size="4"> <div class="ebd-block is-nested " data-type="text" ><p><span data-redactor-tag="span" data-verified="redactor" data-redactor-style="font-size: 22px" style="font-size: 22px;">Urban Hermansson</span></p><p><span data-redactor-tag="span" data-verified="redactor" data-redactor-style="font-size: 16px" style="font-size: 16px;">070 - 533 50 86</span></p><p><span data-redactor-tag="span" data-verified="redactor" data-redactor-style="font-size: 16px" style="font-size: 16px;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.&nbsp;</span></p></div> </div> <div class="col col-md-4" data-size="4"><div class="ebd-block is-nested " data-type="text" ><p><span data-redactor-tag="span" data-verified="redactor" data-redactor-style="font-size: 22px" style="font-size: 22px;">Johan Danielsson</span></p><p><span data-redactor-tag="span" data-verified="redactor" data-redactor-style="font-size: 16px" style="font-size: 16px;">070 - 133 78 00</span></p><p><span data-redactor-tag="span" data-verified="redactor" data-redactor-style="font-size: 16px" style="font-size: 16px;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.</span></p></div> </div></div></div> ", "author": { "@type": "Person", "name": "Johan Danielsson", "image": "https://heapple.com/components/com_easyblog/assets/images/default_blogger.png" } }

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://heapple.com/